Despre noi

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj a luat fiinţă în decembrie 2008 prin asocierea municipiului Cluj Napoca si a judeţului Cluj cu unităţile teritorial-administrative din aria de proximitate.Membrii fondatori sunt următorii: Municipiul Cluj Napoca, judeţul Cluj Napoca si comunele Aiton, Apahida, Baciu, Bontida, Borsa, Căianu, Chinteni, Ciurila, Cojocna, Feleacu, Floresti, Gilău, Gîrbău, Jucu, Petrestii de Jos, Tureni si Vultureni. Ulterior, in 2009 a aderat comuna Sânpaul prin Hotărâre de Aderare.Recent, membrilor asociaţiei i s-a alăturat comuna Săvădisla. 

Noutăţi

04.12.2017

InformareȘedința Adunării Generale Ordinare a Asociaţilor, convocată pentru data de azi, 04 decembrie 2017, ora 10, se amână pentru o dată care va fi comunicată ulterior.

23.11.2017

Convocator Adunarea Generală Ordinară a AsociaţilorPreşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Asociația Zona Metropolitană Cluj și al Consiliului de Administrație, domnul primar Emil Boc, în temeiul prevederilor art. 22 alin. (7) - (9) din Statutul Asociaţiei şi al dispoziţiilor O.G. nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, cu modificările şi completările ulterioare,

 

CONVOACĂ


Adunarea Generală Ordinară a Asociaţilor, pentru data de 04 decembrie 2017, ora 10,  la sediul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, din Cluj-Napoca, Sala de Sticlă, str. Moților nr. 3, având următoarea propunere pentru


ORDINEA DE ZI:

 

1. Aprobarea modificării Statutului.

2. Aprobarea rectificării bugetare pentru bugetul aferent anului 2017.

3. Diverse.

 

PREȘEDINTE,

primarul municipiului Cluj-Napoca, EMIL BOC

 


23.11.2017

Convocator Consiliul Director  04 decembrie 2017

 

 

Preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Asociația Zona Metropolitană Cluj și al Consiliului de Administrație, dl. primar Emil Boc, în temeiul prevederilor art. 24 alin. (6) din Statutul Asociaţiei şi dispoziţiilor O.G. nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

CONVOACĂ


Şedinţa Consiliului Director, pentru data de 04 decembrie 2017, ora 10, la sediul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, Sala de sticlă, str. Moților nr. 3
, având următoareaORDINE DE ZI:

 

 

 

1. Propunerea modificării Statutului.

2. Propunerea de rectificare bugetară pentru bugetul aferent anului 2017.

3. Diverse.

 

04.10.2017


Convocator Consiliul Director


 

 

 Preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Asociația Zona Metropolitană Cluj și al Consiliului de Administrație, dl. primar Emil Boc, în temeiul prevederilor art. 24 alin. (6) din Statutul Asociaţiei şi dispoziţiilor O.G. nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

CONVOACĂ


Şedinţa Consiliului Director, pentru data de 11 octombrie 2017, ora 09:30, la sediul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, Sala de sticlă, str. Moților nr. 3
, având următoareaORDINE DE ZI:

 

 

1. Aprobarea participării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj ca și membru al Grupului de Acțiune Locală Clujul Incluziv, precum și desemnarea reprezentantului  ADI-ZMC în Adunarea Generală a Asociațiilor GAL Clujul Incluziv.

2.  Raportul intermediar de activitate al proiectului „Social interventions for de-segregation and social inclusion of vulnerable groups in Cluj Metropolitan Area, including the disadvantaged Roma” aferent Programului ”Combaterea sărăciei în România”, Mecanismul Financiar Norvegian 2009 – 2014, cod RO25_01.

3.  Raportul intermediar de activitate al  Asociației.

4.  Diverse.

 

 


PREȘEDINTE

primarul municipiului Cluj-Napoca, EMIL BOC

 

 


Comunicat de presă
31.07.2017

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj informează primăriile care fac parte din Zona Metropolitană Cluj și instituțiile interesate că, Strategia Integrată de Dezoltare Urbană și Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Zona Metropolitană Cluj, aferente perioadei 2014-2023, au fost depuse la Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest și au primit avizul de conformitate administrativă și admisibilitate.
Ca urmare, proiectele cuprinse în aceste documente pot beneficia de punctaje suplimentare pe diversele axe de finanțare disponibile, în conformitate cu ghidurile specifice ale fiecărei axe.
Documentele în varianta finală precum și listele de proiecte aferente se găsesc pe site-ul ADI ZMC, secțiunea Strategii, la adresa http://www.adizmc.ro/strategii.html.

Întâlnire de constituire a Grupului  Local de Acțiune pentru Inovare (Local Innovation Action Group-LIAG) în cadrul proiectului NewGenerationSkills
27.07.2017

 

Azi, 27 iulie 2017, la sediul ADR Nord - Vest a avut loc întâlnirea de constituire a  Grupului  Local de Acțiune pentru Inovare (Local Innovation Action Group-LIAG) în cadrul proiectului NewGenerationSkills, finanțat prin Programul Transnațional Dunărea 2014-2020.

Evenimentul a fost organizat de Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest în parteneriat cu  Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj, în calitate de parteneri în cadrul proiectului NewGenerationSkills.

Scopul principal al întâlnirii a fost constituirea așa-numitului Grup Local de Acțiune pentru Inovare (Local Innovation Action Group) - LIAG,  care va avea rolul de for consultativ pentru ghidarea activităților proiectului, constituind în același timp o platformă pentru facilitarea schimbului de idei în domeniul inovării și al antreprenoriatului social. Membrii LIAG provin din diferite domenii, acoperind sfera academică, cea privata, administrația publică precum și sfera civilă.

Principalele rezultate ale activității LIAG vor fi legate de stabilirea principalelor direcții de acțiune în vederea creșterii capacităților de inovare în rândul tinerilor (Youth Innovation Agenda), acesta reprezentând în același timp și punctul de plecare în procesul de elaborare al Planului Local de Acțiune.

Obiectivul general al proiectului NewGe nerationSkills – Valorificarea potenţialului pentru afaceri şi inovare socială în Regiunea Dunării prin înzestrarea tinerilor cu abilităţi de nouă generaţie – este elaborarea schemelor suport menite să asigure tineretului condițiile necesare însușirii abilităților creative de ultimă generație și facilitarea identificării unor noi oportunități de afaceri. Proiectul vizează în acelaşi timp îmbunătățirea abilităților administrațiilor locale pentru susţinerea inovării și a antreprenoriatului, crearea instrumentelor locale de brokeraj pentru inovare și antreprenoriat precum şi crearea unui program dinamic de învățare pentru tinerii motivați care au nevoie de abilități antreprenoriale. 

  

INFORMARE 

05.05.2017


În luna martie 2017, Banca Mondială a lansat "Ghidul pentru realizarea analizei comunităților marginalizate în vederea identificării nevoilor și posibilelor soluții pentru acestea" unde dă ca exemplu de bună practică metoda abordării participatorii folosită de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj în comunitatea de la Pata Rât, în cadrul proiectului Pata-Cluj. 


Pentru consultare găsiți documentul mai jos.

INFORMARE

În data de 11.08.2016 a avut loc dezbaterea publică referitoare la adoptarea proiectului de Hotărâre de Consiliul Local privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana a zonei metropolitane Cluj.