Despre noi

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj a luat fiinţă în decembrie 2008 prin asocierea municipiului Cluj Napoca si a judeţului Cluj cu unităţile teritorial-administrative din aria de proximitate.Membrii fondatori sunt următorii: Municipiul Cluj Napoca, judeţul Cluj Napoca si comunele Aiton, Apahida, Baciu, Bontida, Borsa, Căianu, Chinteni, Ciurila, Cojocna, Feleacu, Floresti, Gilău, Gîrbău, Jucu, Petrestii de Jos, Tureni si Vultureni. Ulterior, in 2009 a aderat comuna Sânpaul prin Hotărâre de Aderare.Recent, membrilor asociaţiei i s-a alăturat comuna Săvădisla.


NOUTĂȚI

30 martie 2018

Lansarea Laboratorului Metropolitan de Inovare Sociala Cluj - TheLABAsociatia de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana Cluj impreuna cu Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest au lansat primul Laborator de Inovare Socială din România, joi 29 martie la Bastionul Croitorilor din Cluj-Napoca.

În cadrul evenimentului reprezentanții celor doua organizatii au prezentat pe scurt conceptul Laboratorului și scopul pentru care acesta a fost creat. De asemenea, András Farkas, co-fondator al Grupului PONT, unul din liderii inovării sociale în domeniul tineretului din România, le-a vorbit tinerilor participanți despre diferența dintre antreprenoriat și antreprenoriat social precum și despre legătura dintre inovarea socială și o afacere de succes. El a pus accent pe importanța inovării de astăzi care ne va defini viața din oraș de peste 20 de ani.

Dacă ai fost acolo îți mulțumim, dacă nu, poți să vizionezi înregistrarea la linkul: https://www.facebook.com/TheLabCJ/videos/579706329055489/

Ai o idee de business și te-am făcut curios? Nu ai o idee de business dar ai vrea să transformi societatea noastră într-una mai bună și mai prietenoasă? Atunci te invităm să te înscrii în program la linkul https://goo.gl/K7YjNu


De ce? Pentru că pe durata a două weekenduri vei afla:
- cum să identifici o problemă reală în societate și cum să găsești soluția ideală pentru aceasta
- cum să îți transformi ideea într-un produs sau serviciu de succes
- cum să îți formezi și să îți motivezi echipa
- cum să îți vinzi ideea

Te-am convins? Atunci hai și înscrie-te completând formularul on-line.
https://goo.gl/K7YjNu

Urmărește-ne pe Facebook și te vom ține la curent cu privire la structura, planificarea în timp și trainerii invitați.29 martie 2018


Preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Asociația Zona Metropolitană Cluj și al Consiliului de Administrație, dl. primar Emil Boc, în temeiul prevederilor art. 22^1 alin. (1) - (5) din Statutul Asociaţiei şi dispoziţiilor O.G. nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, cu modificările şi completările ulterioare,CONVOACĂ


Adunarea Generală a Asociaţilor, pentru data de 10 aprilie 2018, prin procedură scrisă cu confirmare de primire, pentru studierea și exprimarea acordului în format electronic și pe fax, în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicare
, având următoarea propunere pentru


ORDINEA DE ZI:

1. Aprobarea situațiilor financiare ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Asociația Zona Metropolitană Cluj pentru exercițiul financiar încheiat aferent anului 2017, aprobarea descărcării de gestiune pentru anul 2018 și aprobarea Raportului Administratorului.

2.Aprobarea modificării Statutului și Actului Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj.

3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației pentru anul 2018.

4. Aprobarea Planului de Activități pentru anul 2018.

5. Diverse.

PREȘEDINTE

primarul municipiului Cluj-Napoca, EMIL BOC


8 martie 2018


NEWSLETTER PROIECT NewGenerationSkills


                    DESPRE PROIECTUL NewGenerationSkills                                  Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj împreună cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest implementează proiectul NewGenerationSkills -  al cărui obiectiv este valorificarea potențialului pentru afaceri și inovare socială în Regiunea Dunării prin susținerea tinerilor în dezvoltarea unor competențe de nouă generație, finanțat prin Programul Transnațional Dunărea 2014-2020.


Durata proiectului: ianuarie 2017 – iunie 2019
Grupul țintă: tinerii cu vârsta între 15 și 29 ani

Generația tânără are potențialul de a fi un motor pro-activ ale inovării și de a deveni vector al schimbării în cadrul comunităților locale. Cu toate acestea, 62% dintre tinerii din Europa centrală și de est nu sunt interesați să își înceapă propria afacere, în timp ce doar unul din cinci și-ar dori acest lucru, însă consideră că este prea dificil. Această slabă cultură antreprenorială și lipsa cunoștințelor de management al inovării sunt văzute ca o provocare-cheie în comunitățile țărilor implicate în proiect. Principalul obiectiv al Proiectului NewGenerationSkills (NGS), care se derulează în cadrul Programul transnațional Dunărea 2014-2020, este de a crea un mediu propice pentru inovare (socială) și antreprenoriat în rândul tinerilor.  

http://www.interreg-danube.eu/newgenerationskills


GRUPUL CONSULTATIV LOCAL PENTRU INOVARE
(Local Innovation Advisory Group - LIAG)


 

LIAG este grupul consultativ local de experți, constituit la nivelul celor 7 comunități locale implicate în proiect, care acționează ca o platformă de cooperare pentru stakeholderi în implementarea eficace a managementului inovării la nivel local și regional. Grupul este constituit din membri voluntari reprezentativi pentru sectoarele afaceri, educație, societate civilă și administrație publică.

LIAG reprezintă grupuri consultative la nivel local și contribuie la dezvoltarea instrumentelor pentru a îmbunătăți competitivitatea regiunilor în contextul economiei globale. LIAG oferă sprijin pentru elaborarea a două documente cheie - “Agenda de Inovare pentru Tineret  (Youth Innovation Agenda - YIA)” și “Planul Local de Acțiune (Local Action Plan-LAP)” -  și se implică în dezvoltarea un Laborator de Inovare.

   

PRIMELE ÎNTÂLNIRI ALE LIAG 
 


Austria - parteneri: Graz, NOWA și akzente

 

Departamentul pentru Femei și Egalitate, Departamentul pentru Educație și Integrare din orașul Graz, Consiliul Local Graz, Guvernul Federal Styria, Joanneum Research/Departamentul pentru Cercetare și Inovare și Regional Management din Styria Centrală au dezbătut mai multe propuneri și idei pentru “Planul Local de Acțiune”:

 • Înțelegerea ecosistemului de afaceri
 • Identificarea nevoilor tinerilor din comunitate
 • Susținerea financiară a tinerilor, stagii de practică în start-up-uri, posibilități de co-working
 • Încurajarea implicării femeilor în antreprenoriat
 • Modele de urmat din diverse domenii
 • Demararea de stagii de ucenicie
 • Modele de afaceri
 • Jocuri de afaceri: eșec, planificare, finanțare
 • Crearea de rețele – sinergii


Bulgaria - parteneri: Sofia și  Asociația pentru Dezvoltare Sofia

Membrii LIAG, experți în domeniile de antreprenoriat social, inovare și tehnologie, educație și afaceri, precum și reprezentanți ai Consiliului Municipal din Sofia au definit următoarele caracteristici pentru comunitatea din Sofia:

 • Necesitatea promovării antreprenoriatului ca o soluție pentru îmbunătățirea accesului pe piața muncii pentru tinerii din Bulgaria.
 • Tinerii educați care fac networking au o probabilitate mai mare de a deveni antreprenori.
 • Unii tineri nu dispun de șanse timpurii pentru a-și dezvolta și exersa competențele de leadership și inovare, deoarece acestea nu sunt elemente cheie în sistemul educațional din Bulgaria.
 • Comunitatea întâmpină dificultăți în a susține abilitățile tinerilor în contextul unei societăți aflate în schimbare rapidă.
 • Tinerii au capacitatea de a aborda provocările din prezent și de a dezvolta soluții inovatoare, dar acțiunile, eforturile și competențele lor ar trebui susținute prin diverse instrumente și inițiative precum formare profesională, ateliere de lucru și dialog structurat între tineri și cei responsabili cu politica de tineret a municipalității

 
Cehia - partener: Centru pentru Inovare DEX
 

LIAG local adună reprezentanți ai orașului Liberec, regiunea Liberec, CzechInvest, Camera de Comerț Regională, Universitatea Tehnică din Liberec și antreprenori locali  de succes care intenționează să își intensifice sprijinul pentru antreprenoriat și inovare la nivel local.


Ungaria - partener: Sectorul Újbuda 

LIAG cuprinde reprezentați ai  sectoarelor educațional, de afaceri, guvernamental și ONG.

Membrii s-au organizat pentru planificarea programului profesional dedicat tinerilor, pregătirea “Agendei de Inovare pentru Tineret” și comunicarea locală cu tinerii. De asemenea, se lucrează la planificarea comună a celor patru poli ai Pachetului Dinamic de Învățare dedicat tinerilor: teorie, dezvoltarea abilităților, modele de succes (cu exemple de urmat) și mentorat.

 

Serbia - parteneri: Institutul Mihajlo Pupin și Sectorul Savski Venac

LIAG va contribui la dezvoltarea “Agendei de Inovare pentru Tineret”, “Planului Local de Acțiune”, Laboratorului de Inovare și Pachetului Dinamic de Învățare pe parcursul atelierelor de lucru locale și internaționale.

 

Slovenia - parteneri: Maribor și Fundația PRIZMA 

Membrii LIAG au dezbătut și au aprobat “Agenda de Inovare pentru Tineret” pentru Maribor și regiunea Podravje, alături de conceptului transnațional al Laboratorului Social de Inovare. La nivelul acestei comunități se va implementa  un program complet pentru formarea competențelor antreprenoriale în rândul tinerilor.

 
România - parteneri: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară  Zona Metropolitană Cluj și Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest

La nivel de LIAG s-a analizat ecosistemul local de inovare, acesta fiind primul pas în elaborarea “Agendei de Inovare pentru Tineret”. Agenda a beneficiat de peer-review cu echipele de proiect din Graz/Belgrad/Novi Sad.

 

ÎNTÂLNIREA INTERNAȚIONALĂ DIN LIBEREC, REPUBLICA CEHĂ Primul Workshop Transnațional al Experților NGS

 

Partenerii proiectului s-au reunit între 27-29 iunie 2017 în Liberec, Republica Cehă pentru a găsi soluții în vederea dezvoltării competențelor și aptitudinilor tinerilor. Încurajarea tinerilor cu vârste între 15 și 29 de ani să își transforme ideile inovative în proiecte de succes, atât în sectoare publice cât și în cele private.
 

 

ÎNTÂLNIRI DE TIP PEER-REVIEW

 

Partenerii proiectului au demarat recent vizite de schimb de experiență în toate cele șapte regiuni partenere. Obiectivul întâlnirii este ca partenerii să se familiarizeze cu bunele practici ale celorlalți, precum și cu inițiativele locale și experiențele legate de antreprenoriat în rândul tinerilor.

 
Serbia -  Novi Sad și în Belgrad, octombrie 2017

Primăria Sectorului 11 (Újbuda) din Budapesta, Ungaria și Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest din România au fost partenerii găzduiți pentru întâlnirea de peer-review. Evenimentul s-a axat vizitarea pe spațiile multifuncționale gestionate de organizațiile de tineret. Au fost prezentate programele complexe ale acestor organizații și s-au colectat experiențe pozitive și negative ca lecții pentru viitor.

Institutul Mihajlo Pupin a găzduit partenerii NGS din Cluj și Újbuda la conferința “Antreprenoriatul Inovativ al Tinerilor și Femeilor din Regiunea Dunării”, organizată cu susținerea Enterprise Europe Network din Serbia, Macedonia, Croația și Ungaria. Conferința a adunat peste 100 de tineri antreprenori de succes și femei antreprenor din regiune care au împărtășit exemple de bune practici participanților.

 
Graz, octombrie 2017

Au participat următorii parteneri: orașul Maribor, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj, Asociația pentru Dezvoltare Sofia și Sectorul Savski Venac din Belgrad.

Partenerii au fost interesați să cunoască aspecte funcționale și de sustenabilitate care definesc ideea de  start-up inovativ și a strategiile de dezvoltare a competențelor tinerilor din orașul Graz.

Lecții învățate

 • Sprijinul din partea autorităților locale/regionale este necesar pentru a dezvolta un context favorabil mediului start-up, pentru încurajarea antreprenoriatul tinerilor care să fie sustenabil și de succes.
 • Dezvoltarea competențelor antreprenoriale, gândirea inovativă și gândirea antreprenorială trebuie să fie parte a sistemului educațional, astfel încât acestea să fie înglobate în societate.
 • Implicarea în educația școlară a antreprenorilor și profesorilor cu experiență în antreprenoriat

 
Cluj-Napoca, noiembrie 2017

Atelierul de peer-review a fost organizat pentru partenerii sârbi și austrieci. Bunele practici prezentate au inclus vizitarea unui spațiu inovativ de co-working (ClujHUB), schema de bugetare participativă gândită de Grupul PONT și ulterior introdusă pe scară mai largă de orașul Cluj-Napoca, programul de mentorat SALT al Junior Chamber International pentru tinerii antreprenori (JCI) din Cluj, precum și o inițiativă locală dedicată artiștilor care implică restaurarea unei vechi clădiri industriale (Fabrica de Pensule).
 


ALTE EVENIMENTEHackathon de Succes in Sofia
 

Ce este un hackathon? Este un eveniment care adună persoane tinere și inovative care, prin intermediul ultimelor tehnologii, reușesc să propună și să implementeze idei noi. În Sofia evenimentele Hackathon au succes în canalizarea energiei tinerilor spre noi idei și tehnologii.

Prin aplicarea principiului “inovare prin competiție”, Asociația pentru Dezvoltare Sofia (SDA) a reușit să ajute participanții la aceste evenimente să identifice și să vină cu soluții la probleme sociale sau urbane acute. Câștigătorii au dezvoltat o aplicație prototip pentru traducerea directă a unui video înregistrat în limbajul semnelor, cu opțiunea de extindere înspre recunoașterea și predarea acestui limbaj.

Evenimentele hackathon continuă să fie organizate ca un instrument de brain-storming și de a crea idei pentru un oraș și un mediu comunitar mai bun.

Mai multe informații se pot obține la: fond.sofia-da.eu
 

Reuniunea Consiliului Consultativ pentru Tineret, Sofia

Proiectul NGS a fost prezentat Consiliului Consultativ pentru Tineret Sofia. Mai mult de 40 de tineri din 11 asociații studențești, școli și organizații pentru tineret vor asista primarul și consiliul municipal în elaborarea politicilor pentru tineret și mai ales în implementarea și evaluarea Strategiei pentru Tineret din Sofia. Dobândirea de competențe antreprenoriale și orientarea profesională sunt două din principalele priorități cuprinse în strategia pentru tineret a orașului, astfel că proiectul NGS și laboratorul de inovare sunt fundamentale pentru implementarea acestora. Implicarea Consiliului Consultativ pentru Tineret din Sofia transformă proiectul NGS într-o inițiativă la nivelul întregului oraș.

 

Laboratorul ideal în domeniul inovării pentru tineret

Care ar fi Laboratorul ideal în domeniul Inovării pentru Tineret? Acesta a fost aspectul principal dezbătut cu 30 de tineri reprezentând diverse ONG-uri de tineret, organizații care militează pentru drepturile persoanelor cu dezabilități, studenți, reprezentanți ai Consiliului Local Sofia și LIAG.

Dezbaterea a vizat felul în care ar trebui să arate laboratorul pentru a atrage tineri inovatori și care ar fi serviciile puse la dispoziția tinerilor în cadrul Laboratorului de Inovare din Sofia.

 

Concursul de fotografii "Ocupația de vis"

Coordonatorul Proiectului NGS, sectorul Újbuda a organizat între 10 noiembrie și 1 decembrie 2017 un concurs de fotografii intitulat “Ocupația de vis”. Tinerii cu vârste între 13 și 25 de ani s-au înscris în concurs cu o fotografie care reprezintă viziunea lor cu privire la ocupația de vis, încurajându-i astfel să înceapă să se gândească la inserția lor la piața muncii. Participanții au avut două șanse de câștig: selectarea celor mai bune trei fotografii de către membrii unui juriu și premierea unei alte fotografii ca urmare a voturilor publicului prin intermediul rețelei de socializare Facebook. Competiția a fost închisă oficial cu prilejul unei ceremonii de decernare de premii la data de 1 decembrie 2017.

 Proiect co-finanțat de Uniunea Europeana (ERDF, IPA)
 

22 februarie 2018


Prima întâlnire de lucru la Cluj-Napoca în cadrul proiectului STARDUSTAsociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj derulează proiectul STARDUST (Holistic and integrated urban model for smart cities), finanțat de către Comisia Europeană prin programul HORIZON 2020, care are ca obiectiv dezvoltarea de soluții pentru ca orașele să facă tranziția către o dezvoltare  eficientă, sustenabilă și orientată către cetățean. Astfel se dorește realizarea unor "insule de inovare", ca și incubatoare tehnologice și sociale, care odată validate să contribuie la transformarea orașelor partenere din România, Spania, Italia, Marea Britanie, Grecia și Cehia în adevărate Smart Cities.


Astăzi, 22 februarie, la Bastionul Croitorilor, a avut loc prima întalnire de lucru la Cluj-Napoca, în cadrul proiectului STARDUST. Scopul workshop-ului a fost dezbaterea subiectului eficiență energetică în domeniul urban.


      


04.12.2017

InformareȘedința Adunării Generale Ordinare a Asociaţilor, convocată pentru data de azi, 04 decembrie 2017, ora 10, se amână pentru o dată care va fi comunicată ulterior.

23.11.2017

Convocator Adunarea Generală Ordinară a AsociaţilorPreşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Asociația Zona Metropolitană Cluj și al Consiliului de Administrație, domnul primar Emil Boc, în temeiul prevederilor art. 22 alin. (7) - (9) din Statutul Asociaţiei şi al dispoziţiilor O.G. nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, cu modificările şi completările ulterioare,

 

CONVOACĂ


Adunarea Generală Ordinară a Asociaţilor, pentru data de 04 decembrie 2017, ora 10,  la sediul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, din Cluj-Napoca, Sala de Sticlă, str. Moților nr. 3, având următoarea propunere pentru


ORDINEA DE ZI:

 

1. Aprobarea modificării Statutului.

2. Aprobarea rectificării bugetare pentru bugetul aferent anului 2017.

3. Diverse.

 

PREȘEDINTE,

primarul municipiului Cluj-Napoca, EMIL BOC

 


23.11.2017

Convocator Consiliul Director  04 decembrie 2017

 

 

Preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Asociația Zona Metropolitană Cluj și al Consiliului de Administrație, dl. primar Emil Boc, în temeiul prevederilor art. 24 alin. (6) din Statutul Asociaţiei şi dispoziţiilor O.G. nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

CONVOACĂ


Şedinţa Consiliului Director, pentru data de 04 decembrie 2017, ora 10, la sediul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, Sala de sticlă, str. Moților nr. 3
, având următoareaORDINE DE ZI:

 

 

 

1. Propunerea modificării Statutului.

2. Propunerea de rectificare bugetară pentru bugetul aferent anului 2017.

3. Diverse.

 

04.10.2017


Convocator Consiliul Director


 

 

 Preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Asociația Zona Metropolitană Cluj și al Consiliului de Administrație, dl. primar Emil Boc, în temeiul prevederilor art. 24 alin. (6) din Statutul Asociaţiei şi dispoziţiilor O.G. nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

CONVOACĂ


Şedinţa Consiliului Director, pentru data de 11 octombrie 2017, ora 09:30, la sediul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, Sala de sticlă, str. Moților nr. 3
, având următoareaORDINE DE ZI:

 

 

1. Aprobarea participării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj ca și membru al Grupului de Acțiune Locală Clujul Incluziv, precum și desemnarea reprezentantului  ADI-ZMC în Adunarea Generală a Asociațiilor GAL Clujul Incluziv.

2.  Raportul intermediar de activitate al proiectului „Social interventions for de-segregation and social inclusion of vulnerable groups in Cluj Metropolitan Area, including the disadvantaged Roma” aferent Programului ”Combaterea sărăciei în România”, Mecanismul Financiar Norvegian 2009 – 2014, cod RO25_01.

3.  Raportul intermediar de activitate al  Asociației.

4.  Diverse.

 

 


PREȘEDINTE

primarul municipiului Cluj-Napoca, EMIL BOC

 

 


Comunicat de presă
31.07.2017

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj informează primăriile care fac parte din Zona Metropolitană Cluj și instituțiile interesate că, Strategia Integrată de Dezoltare Urbană și Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Zona Metropolitană Cluj, aferente perioadei 2014-2023, au fost depuse la Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest și au primit avizul de conformitate administrativă și admisibilitate.
Ca urmare, proiectele cuprinse în aceste documente pot beneficia de punctaje suplimentare pe diversele axe de finanțare disponibile, în conformitate cu ghidurile specifice ale fiecărei axe.
Documentele în varianta finală precum și listele de proiecte aferente se găsesc pe site-ul ADI ZMC, secțiunea Strategii, la adresa http://www.adizmc.ro/strategii.html.

Întâlnire de constituire a Grupului  Local de Acțiune pentru Inovare (Local Innovation Action Group-LIAG) în cadrul proiectului NewGenerationSkills
27.07.2017

 

Azi, 27 iulie 2017, la sediul ADR Nord - Vest a avut loc întâlnirea de constituire a  Grupului  Local de Acțiune pentru Inovare (Local Innovation Action Group-LIAG) în cadrul proiectului NewGenerationSkills, finanțat prin Programul Transnațional Dunărea 2014-2020.

Evenimentul a fost organizat de Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest în parteneriat cu  Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj, în calitate de parteneri în cadrul proiectului NewGenerationSkills.

Scopul principal al întâlnirii a fost constituirea așa-numitului Grup Local de Acțiune pentru Inovare (Local Innovation Action Group) - LIAG,  care va avea rolul de for consultativ pentru ghidarea activităților proiectului, constituind în același timp o platformă pentru facilitarea schimbului de idei în domeniul inovării și al antreprenoriatului social. Membrii LIAG provin din diferite domenii, acoperind sfera academică, cea privata, administrația publică precum și sfera civilă.

Principalele rezultate ale activității LIAG vor fi legate de stabilirea principalelor direcții de acțiune în vederea creșterii capacităților de inovare în rândul tinerilor (Youth Innovation Agenda), acesta reprezentând în același timp și punctul de plecare în procesul de elaborare al Planului Local de Acțiune.

Obiectivul general al proiectului NewGe nerationSkills – Valorificarea potenţialului pentru afaceri şi inovare socială în Regiunea Dunării prin înzestrarea tinerilor cu abilităţi de nouă generaţie – este elaborarea schemelor suport menite să asigure tineretului condițiile necesare însușirii abilităților creative de ultimă generație și facilitarea identificării unor noi oportunități de afaceri. Proiectul vizează în acelaşi timp îmbunătățirea abilităților administrațiilor locale pentru susţinerea inovării și a antreprenoriatului, crearea instrumentelor locale de brokeraj pentru inovare și antreprenoriat precum şi crearea unui program dinamic de învățare pentru tinerii motivați care au nevoie de abilități antreprenoriale. 

  

INFORMARE 

05.05.2017


În luna martie 2017, Banca Mondială a lansat "Ghidul pentru realizarea analizei comunităților marginalizate în vederea identificării nevoilor și posibilelor soluții pentru acestea" unde dă ca exemplu de bună practică metoda abordării participatorii folosită de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj în comunitatea de la Pata Rât, în cadrul proiectului Pata-Cluj. 


Pentru consultare găsiți documentul mai jos.

INFORMARE

În data de 11.08.2016 a avut loc dezbaterea publică referitoare la adoptarea proiectului de Hotărâre de Consiliul Local privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana a zonei metropolitane Cluj.